Luottamushenkilövaalin aikataulu:
9. – 13.11.2020 klo 16.00 asti ehdokasasettelu
23. – 27.11.2020 luottamushenkilövaali
Tällä kertaa lomakkeeseen kerätään nimet sähköisesti, eikä allekirjoituksia siis tarvita. Ehdokasasettelulomake toimitetaan sähköpostin liitteenä YOT:n toiminnanjohtajalle osoitteeseen helena.pekarila@yle.fi.
Varsinaisessa vaalissa äänestetään vain henkilöitä, jotka on asetettu ehdolle. Jos luottamushenkilön toimeen on asetettu määräaikana vain yksi henkilö, ei vaalia toimiteta, vaan keskusvaalilautakunta vahvistaa ehdokkaan valinnan luottamushenkilöksi.
Keskusvaalilautakunnan toimistona on YOT:n/RTTL:n toimisto (Yle, Luova talo 6 krs., Radiokuja 1).
Keskusvaalilautakuntaan kuuluvat:
Osasto/yhdistys varsinainen jäsen varahenkilö
Alueen osasto Antti Kolppo Jarmo Siivikko
Epis Hanna Hantula Toivo Haimi
Pasilan osasto Heidi Kokki Leena Korsumäki
Ruutin osasto Robert Sundman Marko Tammi
SFA Linus Lång
Tohlopin osasto Pekka TJ Salo pj. Anne Orioni
Tuotannon osasto Jyri Makkonen Tommi Tikkanen
FAO Jaakko Sauvola Kalle Niemi
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja on Pekka TJ Salo, varapuheenjohtaja Linus Lång ja sihteeri YOT ry:n toiminnanjohtaja Helena Pekarila.
Äänioikeuteen ja vaalikelpoisuuteen liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee keskusvaalilautakunta luottamushenkilösopimuksen säännösten perusteella.
Lisätietoja ehdokasasettelusta ja vaaliasioista saa YOT:n toimistosta, e-mail: helena.pekarila@yle.fi tai p. 040 5059794
Vaaliterveisin,
KESKUSVAALILAUTAKUNTA