Lomakkeet

Lomakepohjat radio- ja TV-työhön

FAOn työryhmä yhdessä Journalistiliiton juristien kanssa on laatinut kolme lomaketta, eräänlaisia ”työmääräyksiä”. Radion ja TV:n ”Yhtyneet”- sopimuksen piirissä työskenteleville on omat lomakkeensa, yrittäjäfreelancereille omansa. Niiden tarkoitus on palvella myös toista osapuolta, tuottajia.

Lomakkeessa kartoitetaan työtehtävät vaatimuksineen ja lisineen etukäteen mahdollisimman tarkoin. Niitä voi käyttää myös muistilistoina tilanteessa, jossa esim. tekee tarjousta työtehtävästä.