Seminaarin kuluihin on mahdollista hakea apurahaa, ilman että
siitä seuraa karenssia. https://fao.fi/apurahat/

”FAO:n myöntämästä apurahasta seuraa kahden vuoden karenssi muihin
Jokeshakuihin ja RTTL:n koulutusrahaston hakuihin. Poikkeuksena tässä
ovat sellaiset alle 500 €:n apurahat, jotka on suunnattu johonkin FAOn
erikseen määrittämään käyttökohteeseen, esimerkiksi pohjoismaisen
seminaarin kuluihin, ryhmäopintomatkaan tai freelancereille räätälöityyn
kurssiin.”

Seminaarin kieli on englanti.

Lue lisää ja käy ilmoittautumassa.