Edunvalvonta

Freelance-ammattiosaston tärkein tehtävä on jäsentensä edunvalvonta. Koska joukkomme on hyvin heterogeeninen, ei edunvalvonta ole aina helppoa. Teemme kuitenkin parhaamme.

Yleisradiossa toimiville freelancereille on oma työehtosopimus, Yhtyneet-sopimus. Joitakin tuotantoyhtiöille tekeviä jäseniä koskee Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton sopimus. Ja ne, jotka ovat yrittäjiä tai joita mikään sopimus ei jostain muusta syystä koske, voivat kuitenkin etsiä mainituista sopimuksista osviittaa neuvotellessaan palkoistaan ja palkkioistaan. Myös FAO:n lomakkeet auttavat palkkoiden määrittelyssä.

Luottamusmies auttaa jokaista FAO:n jäsentä, joka on epätietoinen oikeuksistaan tai palkoista ja palkkioista. Samoin tekee Suomen journalistiliiton palkkalistoilla oleva lakimies. Yksin ei tarvitse omien ongelmiensa kanssa olla, apua löytyy aina!

Työehtosopimuksia

Suomen Journalistiliitto työehtosopimukset:

https://journalistiliitto.fi/fi/pelisaannot/yleista-tyoehdoista/tyoehtosopimukset/
*****

Elokuva- ja tv-ala

https://journalistiliitto.fi/fi/1497582-2/
*****

Teme/teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto

https://www.teme.fi/fi/tes-neuvottelut/
*****

AV-käännösyritysten työehtosopimus

https://journalistiliitto.fi/wp-content/uploads/2019/03/Av-k%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6syritysten-ty%C3%B6ehtosopimus-FINAL-12.3.2019.pdf
*****

Suomen freelance-journalistien tietopankki:

https://www.freet.fi/freetyon-tietopankki/
*****

Suomen freelance-journalistit palkkiot ja sopimukset:

https://www.freet.fi/palkkiot-ja-sopimukset/

 

YHTYNEET-SOPIMUS

https://journalistiliitto.fi/fi/yle-yhtyneet/

YHTYNEET-SOPIMUS

Freelancertyötä Yleisradiossa koskeva työehtosopimus voimassa 28.2.2020–28.2.2021

 

Sopimus sisältää liitteet:

  1. Audiotyön palkkiot 28.2.2020 alkaen
  2. Audiovisuaalisen työn palkkiot 1.4.2020 alkaen
  3. Työkorvaukset (hankintapalkkiot) 1.4.2020 alkaen
  4. Käännöspalkkiot 1.4.2020 alkaen
  5. Ohjelmatekstityksen palkkiot 1.4.2020 alkaen
  6. Verkkokirjoittamisen palkkiot 1.4.2020 alkaen
  7. Pelisäännöt SJL- ja Yhtyneet-sopimuksen mukaan tehdyn aineiston versioinnissa ja muussa muokkaamisessas.

YHTYNEET-SOPIMUS RUOTSIKSI

Ruotsinkieliset sopimukset ovat epävirallisia, mutta liitteissä ovat uudet, toukokuussa 2015 voimaan astuneet hinnat. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa kannatta käyttää suomenkielistä sopimusta.  Vuoden 2015 käännökseen ei ole tehty muutoksia.

Yhtyneet-ruotsinnos 1: YHTYNEET KORT (pdf).

Yhtyneet-ruotsinnos 2: AUDIOBILAGA PRISER (1.5.2015 alkaen)

Yhtyneet-ruotsinnos 3: AUDIOVISUEL PRISER (1.5.2015 alkaen)

TEME-SOPIMUS

Teme neuvottelee alakohtaisia työehtosopimuksia esittävien taiteiden, elokuva- ja tv-alalle sekä yrityskohtaisia työehtosopimuksia mm. Yleisradion kanssa.
Lataa tästä: TEME 2015 (pdf).

Elokuva- ja tv-tuotantojen palkat:

https://www.teme.fi/fi/tyoelama-ja-toimeentulo/palkat/elokuvapalkat/
Lisätietoa Temen sivuilta www.teme.fi

YHTYNEET- JA TEME-SOPIMUKSEN VERTAILU
YHTYNEET-SOPIMUS

Pätee Yleisradiossa.
Perustuu eri ohjelmakategorioiden määrittelyyn (vaativuus) ja minuuttitaksaan.

*****

TEATTERI- JA MEDIATYÖNTEKIJÖIDEN SOPIMUS, TEME

Pätee elokuvatuotannoissa, myös dokumenttielokuvatuotannoissa.
Tv-tuotannoissa työnantajat eivät ole yleensä sitoutuneet sopimukseen, sopimusta kannattaa kuitenkin käyttää pohjana, kun lähtee neuvottelemaan palkoista ja palkkioista.
Perustuu käytettyjen työpäivien määrään.

*****

MILLOIN AIKAPALKKA TULEE KYSYMYKSEEN?

Aikapalkkaisen työn tunnusmerkit täyttyvät, kun teet työtä työvuorossa, työnantajan tiloissa ja laitteilla ja työnantajan johdon ja valvonnan alaisena.

Jos teet Yleisradiossa aikapalkkaista työtä, sinulle maksetaan Yleisradion Ohjelmatyöntekijöiden työsopimuksen mukaan. http://www.rttl.fi/tyoehtosopimukset/ylen-ohjelmatyontekijoiden-tyoeh/

*****

ESIMERKKEJÄ YHTYNEET-SOPIMUKSEN SOVELTAMISESTA

Seuraavat laskuesimerkit koskevat minimipalkkioita. Jos työ vaatii tavallista enemmän aikaa tai sen tekemisessä on osoitettu erityistä journalistista tai taiteellista osaamista, sen tulee vaikuttaa palkkioon. Myös vähintään viiden vuoden kokemus vastaavissa tehtävissä korottaa palkkiota vähintään viidellä prosentilla. Palkkiosta pitää aina voida neuvotella.

PUOLITUNTINEN (käytännössä yleensä yli 28- ja alle 29-minuuttinen) PIENIMUOTOINEN DOKUMENTTI

******

TOIMITTAJAN PALKKIO

Minuuttitaksa viiteen minuuttiin asti 1036,01 euroa ja jokaiselta alkavalta minuutilta sen jälkeen 207,30 euroa:
1036,01€ + 24 x 207,30 € = 6011,21 €

******

TOIMITTAJA OSALLISTUU OHJELMATEKNISEEN TYÖHÖN VÄHÄISESSÄ MÄÄRIN

Pienimuotoisessa dokumentissa tai reportaasissa (samaten kuin dokumenttiohjelman kohdalla) vähäisestä ohjelmateknisestä työstä ei makseta erillistä korvausta, sillä vähäinen ohjelmatekninen työ sisältyy tariffiin.

*****

TOIMITTAJA OSALLISTUU OHJELMATEKNISEEN TYÖHÖN ENEMMÄN KUIN VÄHÄISESSÄ MÄÄRIN, MUTTA VÄHEMMÄN KUIN MERKITTÄVÄSSÄ MÄÄRIN

(esimerkiksi noin puolet valmiissa dokumentissa olevasta materiaalista on toimittajan itsensä kuvaamaa, toisen puolen on kuvannut kuvaaja)

Tällaisessa tapauksessa on mahdollista neuvotella korotus palkkioon Yhtyneet-sopimuksen 7 §:n 3-kohdassa mainitun ”henkilökohtaisen työsuorituksen” perusteella, esimerkiksi työsuorituksen määrä ja tekninen osaaminen voivat näissä tapauksissa olla perusteita palkkion korotukselle.

Palkkio nousee henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella esimerkiksi 20%:
6011,21 € + 0,2 x 6011,21 € = 6011,21 € + 1202,24 € = 7213,45 €

*****

TOIMITTAJA OSALLISTUU OHJELMATEKNISEEN TYÖHÖN MERKITTÄVÄSSÄ MÄÄRIN (Hän esimerkiksi joko kuvaa ja äänittää tai leikkaa ohjelman itse.)

Palkkio nousee vähintään 50 prosenttia. 6011,21 € + 0,5 x 6011,21 € = 6011,21 € + 3005,61€ = 9016,82 €

*****

TOIMITTAJA TEKEE KAIKEN ITSE

Palkkio nousee vähintään 80 prosenttia.
6011,21 € + 0,8 x 6011,21 € = 6011,21 € + 4808,97 € = 10820,18 €

Luottamushenkilö

Luottamushenkilö auttaa sopimusten tulkinnassa Journalistiliiton lakimiehen kanssa. Jos työnantajan kanssa on erimielisyyttä, on luottamushenkilö tukena, neuvonantajana ja neuvottelijana. Luottamushenkilö auttaa kuuntelemalla ja jakamalla tietoa sekä työnantajalle että työntekijälle. Journalistinen työ on murroksessa ja työntekijöiltä vaaditaan koko ajan enemmän. Luottamushenkilö on aina työntekijän puolustaja.


FAO:n luottamushenkilö on Aune Waronen.

Yhteystiedot:

aune.waronen(at)gmail.com
+358 405641090

Lakimiespalvelut

FAO:n työehtoasiamies liitossa on

Tuomas Aalto

tuomas.aalto(at)journalistiliitto.fi
+358 50 406 0705

Liiton työehtoneuvontaa saa joka arkipäivä klo 13.00 – 16.00 numerossa +358 44 7555 000.

Puhelimeen vastaavat liiton lakimiehet.

Lomakkeet

Lomakepohjat radio- ja TV-työhön

FAOn työryhmä yhdessä Journalistiliiton juristien kanssa on laatinut kolme lomaketta, eräänlaisia ”työmääräyksiä”. Radion ja TV:n ”Yhtyneet”- sopimuksen piirissä työskenteleville on omat lomakkeensa, yrittäjäfreelancereille omansa. Niiden tarkoitus on palvella myös toista osapuolta, tuottajia.

Lomakkeessa kartoitetaan työtehtävät vaatimuksineen ja lisineen etukäteen mahdollisimman tarkoin. Niitä voi käyttää myös muistilistoina tilanteessa, jossa esim. tekee tarjousta työtehtävästä.

FAO Journalistiliitossa

Freelancereiden ammattiosasto sai ensimmäisen kerran edustajan Suomen Journalistiliiton hallitukseen nelivuotiskaudeksi 2011-2014. Luottamustoimeen valittiin silloin RTTL:n edustajana Anna-Liisa Haavikko. Kirsi Mattila on on edustanut FAO:ta SJL:n hallituksessa vuosina 2015-2018 ja hänet valittiin uudestaan kaudeksi 2019-2022.

FAO:n freelancerit ovat olleet edustettuina myös SJL:n tekijänoikeusvaliokunnassa ja Freeneuvottelukunnassa.