Edunvalvonta

Freelance-ammattiosaston tärkein tehtävä on jäsentensä edunvalvonta. Koska joukkomme on hyvin heterogeeninen, ei edunvalvonta ole aina helppoa. Teemme kuitenkin parhaamme.
Yleisradiossa toimiville freelancereille on oma työehtosopimus, Yhtyneet-sopimus. Joitakin tuotantoyhtiöille tekeviä jäseniä koskee Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton sopimus. Ja ne, jotka ovat yrittäjiä tai joita mikään sopimus ei jostain muusta syystä koske, voivat kuitenkin etsiä mainituista sopimuksista osviittaa neuvotellessaan palkoistaan ja palkkioistaan. Myös FAO:n lomakkeet auttavat palkkoiden määrittelyssä.

Luottamusmies auttaa jokaista FAO:n jäsentä, joka on epätietoinen oikeuksistaan tai palkoista ja palkkioista. Samoin tekee Suomen journalistiliiton palkkalistoilla oleva lakimies. Yksin ei tarvitse omien ongelmiensa kanssa olla, apua löytyy aina!

Työehtosopimuksia

Suomen Journalistiliitto työehtosopimukset:

Elokuva- ja tv-ala

Teme/teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto

AV-käännösyritysten työehtosopimus

Suomen freelance-journalistien tietopankki:

Suomen freelance-journalistit palkkiot ja sopimukset:

YHTYNEET-SOPIMUS

Yhtyneet-sopimus koskee Yleisradiolle työsuhteisesti tehtävää freelance-työtä.

Sopimus on voimassa 1.3.2023-28.2.2025.

Sopimus sisältää liitteet:
1. Audiotyön palkkiot 
2. Audiovisuaalisen työn palkkiot 
3. Työkorvaukset 
4. Käännöspalkkiot 
 5 .Ohjelmatekstitys 
 6. Verkkokirjoittamisen palkkiot 

Muut liitteet 

7. Versioinnin pelisäännöt
8. Yhtyneet sopimus allekirjoituspöytäkirja 
9. Yle–SJL erillispöytäkirja 
10. Kokemuslisän soveltamisohje 
11. Uusinnat 

Yhtyneet-työtä tekevillä freelancereilla oikeus työterveyshuollon palveluihin 1.5.2021 alkaen

Yhtyneet-työntekijöillä on 1.5.2021 alkaen jäljempänä kerrottujen edellytysten täyttyessä oikeus ylen työterveyshuollon palveluihin. työterveyspalveluidenpiiriin pääsyn edellytykset vastaavat kuukausipalkkaisten oikeutta palveluihin. samoin tuntipalkkaisilla on oikeus työterveyshuollonpalveluihin 1.5.2021 alkaen edellytysten täyttyessä tuntipalkkaisessa työssä. työterveyshuollon palveluiden sisältö on sama kuin kuukausipalkkaisilla. työterveyshuollon palveluiden sisältö ja tarkempi ohjeistus löytyy yle+:sta.

Yhtyneet-freelancerit

Edellytyksenä palveluiden piiriin pääsemiselle on, että Yhtyneet-työntekijälle on kohdistettu palkkioita 4 kalenterikuukautena peräkkäin siten, että kuukausittain kohdistetun palkkionmäärä on ollut vähintään 1592 € (aiemmin minimimääränä oli 1561 euroa; summa korottui 1.6.2022 alkaen samalla kun palkkioita korotettiin 2 %). Oikeus työterveyshuollonpalveluihin alkaa viidennen kalenterikuukauden alusta. Euromäärä vastaa kuukausipalkkaisiltaedellytettävää 18 tunnin työvelvoitetta.

Laskenta-aika etujen piiriin pääsemiseksi on aloitettu1.1.2021 lukien, jolloin ensimmäiset freelancerit voivat edellytysten täyttyessä tulla työterveyshuollon piiriin aikaisintaan 1.5.2021 lukien.

Laskettaessa kuukausittain kohdistetun palkkion määrää otetaan huomioon palkkiot, jotka Yhtyneet-freelancer on ansainnut Yhtyneet-sopimuksenperusteella tehtävästä työstä. Kuukausittain kohdistetun palkkion yhteismäärä lasketaan palkkion aiheutumispäivän mukaan, joka näkyy palkkalaskelmalla (ei palkanmaksupäivän mukaan). Palkkioiden määrässä otetaan huomioon työsuhteiset palkkiot, joista työntekijälle maksetaan lomakorvaus.

Oikeus työterveyshuollon palvelujen piirin pääsemiseksi voi kertyä vain yhdessä työsuhdemuodossa Yhtyneet-freelancerina tai kuukausipalkkaisena tai tuntipalkkaisena. Jos työntekijän työsuhteen muoto muuttuu, oikeutta palvelujenpiiriin pääsemiseksi ei tarvitse ansaita uudelleen uudessa työsuhdemuodossa, mikäli palvelujen piirissä olemisesta on kulunut alle kuusi kuukautta.

Työterveyshuollon palveluiden piirissä oleminen edellyttää, että työntekijällä on voimassa oleva työsuhde Yleen.

Työterveyshuollon palveluiden piirissä pysyminen

Jos Yhtyneet-freelancerin kalenterikuukaudelle kohdistetut palkkiot jäävät kahtena kuukautena peräkkäin alle 1592 € (ennen 1.6.2022 1561 €), työntekijänoikeus työterveyshuollon palveluihin päättyy toisen kalenterikuukauden päättyessä. Työntekijällä on oikeus käyttää työterveyshuollonpalveluita uudelleen sen jälkeen, kun palkkioita on taas kohdennettu kalenterikuukaudelle vähintään yhteensä 1 561 euroa. Oikeus työterveyshuollon palveluiden käyttöön tulee voimaan seuraavan kalenterikuukaudenalusta lukien.

Esimerkki: Jos työterveyshuollon piirissä olevalleYhtyneet-freelancerille ei ole kohdistettu palkkioita syys- ja lokakuussa niin henkilöllä ei ole marraskuusta lukien oikeutta Ylen työterveyshuollon palveluihin. Jos henkilölle kuitenkin marraskuussa kohdentuu palkkioita yli 1 561 euroa, henkilöllä on oikeus työterveyshuollonpalveluiden käyttöön joulukuusta alkaen.

Jos työntekijä ei ole ollut 6 kuukauteen oikeutettu työterveyshuollon palveluihin palkkioiden vähäisen määrän vuoksi tai koska työsuhdetta ei ole ollut, hänen on ansaittava uudelleen oikeus työterveyshuollon palveluiden piiriin pääsemiseksi.

Tuntipalkkaiset

Tuntipalkkainen työntekijä tulee työterveyshuollonpalveluiden piiriin seuraavin edellytyksin. Tuntipalkkaisen työntekijän työsuhteen on tullut jatkua yhden tai useamman sopimuksen perusteella yhtäjaksoisesti tai enintään 7 kalenteripäivän keskeytyksin vähintään 100 päivää siten, että työaika on ollut ollut vähintään keskimäärin 18 tuntia viikossa.

QA: Yhtyneet-freelancereiden oikeus työterveyshuollonpalveluihin

Miten tiedän olenko työterveysoikeuden piirissä ja miten voin tarkistaa oikeuden voimassaolon?

Työterveysoikeuden voimassaolon tarkistat parhaiten OmaMehiläinen -sovelluksesta. Tieto freelancerin voimassa olevasta työterveysoikeudesta päivittyy OmaMehiläinen -sovellukseen päivittäin. Jos työterveysoikeutesi on voimassa, voit varata ajan sovelluksen kautta työterveyspalveluihin.

Huomaathan, että Ylen työterveyspalveluita käytettäessä varaat ajan työterveysasiakkaana, et yksityisasiakkaana. Työterveysasiakkaana lasku ohjautuu Ylelle. Yksityisasiakkaana asioidessa lasku ohjautuu itselle.

Mikäli työterveysoikeutesi ei ole voimassa, ajanvaraus OmaMehiläinen-sovelluksen työterveyspalveluihin ei onnistu. Työterveys-välilehdeltä ei voi varata aikaa.

Aina voi myös soittaa OmaTyöterveys palveluun 010414 0777, jossa näkyy myös tieto onko Yleisradion työterveyden oikeuden piirissä vai ei.

Tarvittaessa voit olla yhteydessä Ylen työsuhdeasiantuntijoihin maksut@yle.fi.

Mistä saan tiedon kuukausittaisista palkkioistani?

Kuukausittain sinulle kohdistettujen palkkioiden erittelyn näet palkkalaskelmien liitesivulta.

Mistä saan tietoa mitä työterveysoikeuspalveluihin kuuluu?

Intran Työterveyshuollon sivuilta näet palvelut ja niiden sisällön.

Mille ajankohdalle voin varata vastaanottoajan?

Työsuhteen ja työterveysoikeuden tulee olla voimassa aikaa varatessa sekä silloin kun menet vastaanotolle. Järjestelmä antaa työsuhteen ja työterveysoikeuden voimassa ollessa mahdollisuuden varata ajan tulevalle ajalle, jolloin sinulla ei mahdollisesti ole enää oikeutta työterveyspalveluiden käyttöön.

Ennen palvelun käyttöä sinun tulee varmistaa, että oikeutesi työterveyspalveluiden käyttöön on vastaanottoaikana voimassa. Mikäli oikeutesi ei ole voimassa, varattu aika tulee peruuttaa. Vastaanottoajan voi perua OmaMehiläinen-sovelluksessa ja se tulee perua viimeistään vuorokautta ennen vastaanottoaikaa.

Voinko mennä mihin tahansa Mehiläisen toimipisteeseen?

Sairaanhoidollisissa asioissa voit käyttää kaikkia Mehiläisen toimipaikkoja valtakunnallisesti.

Mehiläisen toimipaikat löydät osoitteesta www.mehilainen.fi.

Lisätietoja antavat Manu Laapas ja työterveyspalveluiden sisällöstä tarkemmin Anu Wiikeri.

Yhtyneet-sopimus ruotsiksi

Ruotsinkieliset sopimukset ovat epävirallisia, mutta liitteissä ovat uudet, toukokuussa 2015 voimaan astuneet hinnat. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa kannatta käyttää suomenkielistä sopimusta. Vuoden 2015 käännökseen ei ole tehty muutoksia.

TEME-sopimus

Teme neuvottelee alakohtaisia työehtosopimuksia esittävien taiteiden, elokuva- ja tv-alalle sekä yrityskohtaisia työehtosopimuksia mm. Yleisradion kanssa.

Yhtyneet- ja TEME-sopimuksen vertailu yhtyneet-sopimus

Pätee Yleisradiossa.
Perustuu eri ohjelmakategorioiden määrittelyyn (vaativuus) ja minuuttitaksaan.

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden sopimus, TEME

Pätee elokuvatuotannoissa, myös dokumenttielokuvatuotannoissa.
Tv-tuotannoissa työnantajat eivät ole yleensä sitoutuneet sopimukseen, sopimusta kannattaa kuitenkin käyttää pohjana, kun lähtee neuvottelemaan palkoista ja palkkioista.
Perustuu käytettyjen työpäivien määrään.

Milloin aikapalkka tulee kysymykseen?

Aikapalkkaisen työn tunnusmerkit täyttyvät, kun teet työtä työvuorossa, työnantajan tiloissa ja laitteilla ja työnantajan johdon ja valvonnan alaisena.

Jos teet Yleisradiossa aikapalkkaista työtä, sinulle maksetaan Yleisradion Ohjelmatyöntekijöiden työsopimuksen mukaan.

http://www.rttl.fi/tyoehtosopimukset/ylen-ohjelmatyontekijoiden-tyoeh/

Esimerkkejä yhtyneet-sopimuksen soveltamisesta

Seuraavat laskuesimerkit koskevat minimipalkkioita. Jos työ vaatii tavallista enemmän aikaa tai sen tekemisessä on osoitettu erityistä journalistista tai taiteellista osaamista, sen tulee vaikuttaa palkkioon. Myös vähintään viiden vuoden kokemus vastaavissa tehtävissä korottaa palkkiota vähintään viidellä prosentilla. Palkkiosta pitää aina voida neuvotella.

Puolituntinen (käytännössä yleensä yli 28- ja alle 29-minuuttinen) pienimuotoinen dokumentti

Toimittajan palkkio

Minuuttitaksa viiteen minuuttiin asti 1036,01 euroa ja jokaiselta alkavalta minuutilta sen jälkeen 207,30 euroa:
1036,01€ + 24 x 207,30 € = 6011,21 €

Toimittaja osallistuu ohjelmatekniseen työhön vähäisessä määrin

Pienimuotoisessa dokumentissa tai reportaasissa (samaten kuin dokumenttiohjelman kohdalla) vähäisestä ohjelmateknisestä työstä ei makseta erillistä korvausta, sillä vähäinen ohjelmatekninen työ sisältyy tariffiin.

Toimittaja osallistuu ohjelmatekniseen työhön enemmän kuin vähäisessä määrin, mutta vähemmän kuin merkittävässä määrin

(esimerkiksi noin puolet valmiissa dokumentissa olevasta materiaalista on toimittajan itsensä kuvaamaa, toisen puolen on kuvannut kuvaaja)

Tällaisessa tapauksessa on mahdollista neuvotella korotus palkkioon Yhtyneet-sopimuksen 7 §:n 3-kohdassa mainitun ”henkilökohtaisen työsuorituksen” perusteella, esimerkiksi työsuorituksen määrä ja tekninen osaaminen voivat näissä tapauksissa olla perusteita palkkion korotukselle.

Palkkio nousee henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella esimerkiksi 20%:
6011,21 € + 0,2 x 6011,21 € = 6011,21 € + 1202,24 € = 7213,45 €

Toimittaja osallistuu ohjelmatekniseen työhön merkittävässä määrin. (Hän esimerkiksi joko kuvaa ja äänittää tai leikkaa ohjelman itse.)

Palkkio nousee vähintään 50 prosenttia. 6011,21 € + 0,5 x 6011,21 € = 6011,21 € + 3005,61€ = 9016,82 €

Toimittaja tekee kaiken itse

Palkkio nousee vähintään 80 prosenttia.
6011,21 € + 0,8 x 6011,21 € = 6011,21 € + 4808,97 € = 10820,18 €

Luottamushenkilö auttaa sopimusten tulkinnassa Journalistiliiton lakimiehen kanssa. Jos työnantajan kanssa on erimielisyyttä, on luottamushenkilö tukena, neuvonantajana ja neuvottelijana. Luottamushenkilö auttaa kuuntelemalla ja jakamalla tietoa sekä työnantajalle että työntekijälle. Journalistinen työ on murroksessa ja työntekijöiltä vaaditaan koko ajan enemmän. Luottamushenkilö on aina työntekijän puolustaja.

FAO:n luottamusmies, Jaakko Sauvola

FAO:n luottamushenkilö on Jaakko Sauvola.

Yhteystiedot:
jsauvola(at)gmail.com
+358 40 775 4681

Lakimiespalvelut
FAO:n työehtoasiamies liitossa on

Tuomas Aalto
tuomas.aalto(at)journalistiliitto.fi
+358 50 406 0705

Liiton työehtoneuvontaa saa joka arkipäivä klo 13.00 – 16.00 numerossa +358 44 7555 000.

Puhelimeen vastaavat liiton lakimiehet.

Lomakepohjat radio- ja TV-työhön

FAOn työryhmä yhdessä Journalistiliiton juristien kanssa on laatinut kolme lomaketta, eräänlaisia ”työmääräyksiä”. Radion ja TV:n ”Yhtyneet”- sopimuksen piirissä työskenteleville on omat lomakkeensa, yrittäjäfreelancereille omansa. Niiden tarkoitus on palvella myös toista osapuolta, tuottajia.

Lomakkeessa kartoitetaan työtehtävät vaatimuksineen ja lisineen etukäteen mahdollisimman tarkoin. Niitä voi käyttää myös muistilistoina tilanteessa, jossa esim. tekee tarjousta työtehtävästä.

Freelancereiden ammattiosasto sai ensimmäisen kerran edustajan Suomen Journalistiliiton hallitukseen nelivuotiskaudeksi 2011-2014. Luottamustoimeen valittiin silloin RTTL:n edustajana Anna-Liisa Haavikko. Kirsi Mattila on on edustanut FAO:ta SJL:n hallituksessa vuosina 2015-2022.

Vuodesta 2023 alkaen FAO:n edustaja SJL:n hallituksessa on RTTL:n puheenjohtaja Jani Tanskanen.

FAO:n freelancerit ovat olleet edustettuina myös SJL:n tekijänoikeusvaliokunnassa ja Freeneuvottelukunnassa.

Scroll to Top