Tekijäfoorumi vaatii: tekijänoikeuslaki valmisteltava uudelleen direktiivin tavoitteiden mukaiseksi

Suomessa valmistellaan parhaillaan merkittävintä tekijänoikeuslain uudistusta vuosikymmeniin. Tekijäfoorumin toimijat ovat järkyttyneitä siitä, että hallituksen esityksen luonnos ei vastaa direktiivin tavoitetta parantaa tekijöiden asemaa ja paikoin jopa heikentää sitä.

Koronapandemiasta kärsineet kulttuurialan tekijät tarvitsevat tuekseen direktiivin mahdollistaman oikeuden kollektiiviseen sopimiseen. Luovien alojen järjestöt vaativat esityksen uudelleen valmistelua. Yli 50 000 luovan alan tekijää edustava Tekijäfoorumi näkee merkittäviä puutteita suunnitteilla olevassa uudessa tekijänoikeuslaissa ja vaatii sen valmistelemista uudelleen. Lausuntokierroksella parhaillaan olevassa hallituksen esityksen luonnoksessa ei ole huomioitu EU:n tekijänoikeusdirektiivin (ns. DSM-direktiivi) edellyttämiä parannuksia luovan alan tekijöiden ja taiteilijoiden asemaan. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että tekijöillä ja esittävillä taiteilijoilla on oikeus saada asianmukainen korvaus teostensa ja esitystensä käytöstä.

EU-direktiiveissä asetetut tavoitteet ovat jäsenmaita sitovia

Tekijäfoorumi katsoo, että Suomen tekijänoikeuslakiin kaavaillut muutokset eivät vastaa direktiivin tarkoitusta tekijöiden aseman parantamisesta. Tekijät ja taiteilijat olisivat jatkossakin heikossa neuvotteluasemassa korvauksista sopiessaan ja sopimuksia tehdessään. Joiltain osin esitetyt muutokset jopa heikentäisivät nykyisiä käytäntöjä ja sitä kautta luovan alan tekijöiden ja taiteilijoiden asemaa.

– Kulttuuriala on parhaillaan ennennäkemättömän vaikeassa tilanteessa koronapandemian jäljiltä. Oikeudenmukainen tekijänoikeuslaki on selkeä keino parantaa taiteilijoiden ja tekijöiden asemaa ja toimeentuloa konkreettisesti – ja varmistaa, että saamme nauttia ammattilaisten tekemästä taiteesta ja muusta luovasta sisällöstä myös jatkossa”, sanoo Suomen Musiikintekijät ry:n hallituksen puheenjohtaja Kaija Kärkinen.

Kollektiivinen sopiminen takaisi tekijöille asianmukaisen korvauksen

Tekijäfoorumin toimijat näkevät, että kollektiivinen sopiminen olisi tehokkain keino varmistaa EU-direktiivin tavoitteiden toteutuminen. Tätä keinoa ei hallituksen esitysluonnoksessa ole huomioitu.

Kollektiivinen sopiminen tarkoittaa, että tekijöitä edustavat ammattiliitot ja järjestöt voisivat jatkossa neuvotella korvauksista ja muista käyttöehdoista tekijöiden puolesta. Yhdessä sovitut vähimmäisehdot takaisivat taiteilijoille ja tekijöille asianmukaiset korvaukset ja tiedonsaannin teostensa käytöstä.

– Esimerkiksi kirjailijoille maksettavia tekijänpalkkioita raamittaisivat alan yhteiset sopimukset,jotka takaisivat kirjailijalle oikeudenmukaisen vähimmäiskorvauksen. Kirjailija saisi myös ajantasaista tietoa siitä, kuinka paljon teoksia on esimerkiksi kuunneltu äänikirjapalveluissa ja mistähänen palkkionsa muodostuu”, Kirjailijaliiton puheenjohtaja Sirpa Kähkönen toteaa.

Nykyisin esimerkiksi kirjailijat, kääntäjät, sanoittajat ja freelance-journalistit neuvottelevat jokainen erikseen sopimuksensa yritysten kanssa.

– Freelancer-journalistien neuvotteluasema mediakentällä on heikko, eikä nykyinen tekijänoikeuslaki anna riittävästi turvaa kohtuullisen korvauksen periaatteen toteutumiseen. Tarvitaan uudet reilut pelisäännöt, jotta freelance-journalistit ja muut luovan alan tekijät saavat asiallisen korvauksen tekemästään työstä, myös digitaalisessa mediassa”, Suomen Freelance-journalistien puheenjohtaja Maria Markus painottaa.

Euroopan neuvoston ministerikomitea on linjannut joulukuussa 2018, että eurooppalainen kilpailuoikeus ei ole esteenä itsensätyöllistäjien kollektiiviselle sopimiselle, joten se voitaisiin ottaa käyttöön myös Suomessa monen Euroopan maan tavoin.

 

FAOn JOKES-apurahahaku on käynnissä

Onko sinulla mahdollisesti tiedossa kurssi tai pidempi koulutus? Nyt on JOKES-apurahahaku käynnissä. Voit hakea 1.8.–30.9.2021 välisenä aikana. Tarkemmat hakuohjeet apurahan hakemiseen löydät apuraha-sivulta.

 

FAO:n uusi hallitus on valittu

FAO:n uusi hallitus on valittu

FAO:n vuosikokous valitsi uuden hallituksen. Irmeli Heliö jatkaa FAO:n puheenjohtajana. Vuosikokous järjestettiin 19.5.2021 hybridikokouksena ja Hotelli Scandic Grand Centralissa. Paikalle saapui noin 10 aktiivista jäsentä ja etäyhteydellä osallistujia oli neljä jäsentä. Vuosikokouksessa puheenjohtajana toimi Kirsi Mattila ja sihteerinä Tuomas Aalto.

Uusi hallitus kokoontui ensimmäisen kerran tiistaina 8.6.2021. Hallitus valitsi FAO:n varapuheenjohtajaksi Jani Tanskasen ja sihteeriksi Anna-Kaisa Vihavaisen. Nettivastaavana jatkaa Päivi Väntönen.

Uusi hallitus 2021-2022

Irmeli Heliö, puheenjohtaja

Juha Hakala

Rasoul Khorram

Alexandra Kral-Leszczynski

Kalle Niemi

Tapani Niemi

Katri Nisula

Arto Paljakka

Jani Tanskanen, varapuheenjohtaja

Anna-Kaisa Vihavainen, sihteeri

Päivi Väntönen, nettivastaava

Aune Waronen, luottamushenkilö

 

Vuosikokouspaikka vaihtui

FAO:n vuosikokous järjestetään hybridikokouksena keskiviikkona 19.5. klo 17.00. Paikalle tulijoille tiedoksi, että Hotelli Helka vaihtui Hotelli Scandic Gran Centraliin. Hotelli sijaitsee vilhonkatu 13 ja kokoustilana on kabinetti Armas-Lindgren 1. krs. (Hotelli on se uusi päärautatieasemalle tehty hotelli)
Virallisen osuuden jälkeen illallinen ilman alkoholitarjoilua rajoitusten vuoksi.
Paikan päälle tulevat viimeinen ilmoittautuminen 12.5. mennessä (paivi.vantonen(at)gmail.com) ruokarajoituksineen  ja majoitustarpeineen.

Koulutukset häirinnän ja painostuksen käsittelemiseen alkavat – myös Ylelle töitä tekevä freelancer voi ilmoittautua mukaan!

Journalismin akatemia aloittaa toukokuussa kaikille Ylen journalisteille avoimet koulutukset, joissa annetaan keinoja ulkopuolelta tulevan häirinnän ja painostuksen tunnistamiseen ja käsittelemiseen.

Freelancereilla on mahdollisuus myös osallistua koulutuksiin, jos freelancer tekee töitä pääasiallisesti Ylelle.

Kouluttajina ovat vuorovaikutuspäällikkö Sami Koivisto, turvallisuuspäällikkö Jyrki Guttorm ja etiikkapäällikkö Timo Huovinen. He kertovat arkielämän esimerkkien avulla, milloin ja miten häirintään on syytä puuttua. Koulutuksesta saat tietoa myös siitä, millaista tukea yleläisille on tarjolla ja kenen puoleen voit kääntyä tosipaikan tullen.

Koulutukset jatkuvat syksyllä, joten mahdollisuuksia on useita.

Toukokuun koulutuspäivät ovat ke 5.5. ja ke 19.5.

Lue lisää

Nimitysuutinen

Valtiotieteiden maisteri, työterveyshoitaja Marjo Partio on valittu RTTL:n uudeksi toiminnanjohtajaksi ja aloittaa tehtävässä 17.5.
Hänellä on 25 vuoden kokemus journalistina, pääosin MTV:n uutis- ja ajankohtaistoimituksessa, sekä televisiossa että radiossa. Viime vuodet hän on opiskellut ja työskennellyt terveysalalla, työterveyshoitajana.

Marjo Partio

Marjo Partio aloittaa tehtävässään 17.5.2021.

Marjo Partio on ollut toimittajavuosinaan luottamustehtävissä RTTL:n toiminnassa yli kymmenen vuotta.
Nykyinen toiminnanjohtaja Anneli Salmivaara jää lokakuussa eläkkeelle.