Esitä tiedonjulkistamispalkintoa RTTL:n jäsenelle

Mistä ja kenelle?
Palkinnot myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle. Palkinto myönnetään ajankohtaisesta tiedonjulkistamistyöstä, jonka tuote voi olla korkeatasoinen tietoteos tai muu tietotuote. Palkinto voidaan myöntää myös esimerkillisestä, pitkäjänteisestä ja monimuotoisesta tiedonjulkistamistyöstä.
Palkinnot myönnetään tekijälle tai työryhmälle. Erityisen ansioituneesta ja pitkäaikaisesta työstä voidaan myöntää tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto. Palkintoa ei myönnetä suppeille asiantuntijapiireille tarkoitetuista tieteellisistä julkaisuista tai suppean yleisön oppimateriaalien tuottamisesta.
Tiedonjulkistamisen valtionpalkintojen määrä ja suuruus päätetään vuosittain. Neuvottelukunta tekee esityksen opetus- ja kulttuuriministeriön varaaman palkintomäärärahan puitteissa.
Tiedonjulkistamisen valtionpalkintoja on myönnetty vuodesta 1968 alkaen. Tutustu aiemmin myönnettyihin palkintoihin
Kuka ja miten?
Tee hyvin perusteltu esityksesi palkittavasta henkilöstä/henkilöistä/työryhmästä RTTL:n tiedonjulkistamispalkintotyöryhmälle viimeistään maanantaina 31.10.2022. Esitykset lähetetään sähköpostitse työryhmän sihteerille Anna-Kaisa Vihavainen-Bäckmanille osoitteella tjnk.palkinto@gmail.com. Liitä mukaan tausta-aineisto (esim. linkit ohjelmiin) palkittavaksi ehdotettavista TV- ja radio-ohjelmista.
Scroll to Top