FAOn luottamushenkilön terveiset

Olen FAOn luottamushenkilö Aune Waronen ja toiminut tässä tehtävässä nyt reilun vuoden. Aika hyvin on avautunut ymmärrys siitä, mistä freelancereiden edunvalvonnassa on kyse ja mitkä ovat isoimmat kipupisteet.

Jos jokin seikka omissa työehdoissa askarruttaa, on hyvä olla yhteydessä luottamushenkilöön. Olen täällä jäsenistöä varten!

\"\"Yhteydenottaja on jo tullut paljon ja osa selvitettävistä tapauksista on yhä kesken. Tietoa on haluttu esimerkiksi sopimusten sanamuodoista ja oikeudenmukaisesta tulkinnasta. Yhtyneet-sopimus on suoriteperusteinen sopimus. Epäselvyyttä ovat aiheuttaneet muun muassa tilanteet, joissa yhdellä sopimuksella – eli yhdellä palkkiolla – on sovittukin tehtäväksi useita suoritteita.

Paljon hyvääkin on saatu aikaan, ja ainakin työsuhteisella Yhtyneet-sopimuksella työtään säännöllisesti tekeviä freelancereita on tuotu piirun verran lähemmäs journalistien tasa-arvoa.

Vuoden aikana freelancereiden työterveyshuolto on pyörähtänyt käyntiin yhteistyössä Ylen kanssa. Myös vuoden 2020 lopulla voimaan tullut oikeus sairauspäivärahaan on tullut tarpeeseen. Lisäksi Journalistiliitto avasi Freeneuvottelukunnan aloitteesta työterveyshuoltomahdollisuuden ei-työsuhteisina työskenteleville freelancereille Heltin kanssa.

Ja huomaa: Heltin palvelusta järjestetään kyselytunti Zoomissa torstaina 24.3. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet löytyvät esimerkiksi FAOn kotisivulta sekä Fb-sivulta.

 https://fao.fi/kyselytunti-heltin-tyoterveyspalvelusta/

Kauden aikana hyvää viestiä on tullut esimerkiksi kokemuslisien huomaamisesta. Työntekijä on luottamushenkilön vinkin jälkeen huomauttanut esihenkilölle lisän olemassaolosta ja se on luvattu maksaa. Kokemuslisän pitäisi korottaa palkkioliitteeseen kirjattuja kokonaispalkkioita vähintään viisi prosenttia. Lisään oikeuttaa noin viiden vuoden työskentely samankaltaisissa tehtävissä. Jostain syystä luvatut kokemuslisät eivät ole silti vielä vuonna 2021 päätyneet maksuun ainakaan palkkion korotuksen koodilla, joka on 320Y. Ei ole tiedossa onko ne liitetty kokonaispalkkioon. Kannustaisin silti kaikkia kokemuslisän edellytykset täyttäviä freelancereita huomauttamaan tessiin kirjatusta oikeudesta. Kokemuslisän soveltamisohje löytyy kesäkuussa 2021 päivitetystä Yhtyneet-sopimuksesta, liite 10, sivu 53.

Lisää tietoa palkkion korotuksesta on Yhtyneet-sopimuksen 11§:ssä, Palkkion määräytyminen, sivu 6. Tarvittaessa työntekijällä on oikeus saattaa korotuksen suuruus arvioitavaksi luottamushenkilön ja yhtiön välisissä neuvotteluissa.

Tästä löydät Yhtyneet-sopimuksen: https://journalistiliitto.fi/wp-content/uploads/2021/06/Yhtyneet-2020-2022-paivitetyt-hinnat-1.6.2021-alkaen.pdf

Tes-neuvottelut käytiin nyt tammi-helmikuussa. Uusi sopimus on voimassa 1.3.2022-29.2.2024. Vuonna 2022 palkkiot nousevat 2 prosenttia.

Lisätietoa Journalistiliiton sivuilla: https://journalistiliitto.fi/fi/yhtyneille-uusi-sopimus-palkkioihin-tana-vuonna-2-prosentin-korotus/

Ehkä tärkein huomio yhteydenottojen perusteella on silti se, että Yhtyneet-sopimus ei ole kaikille tekijöille kovin tuttu. Toki työntekijän pitäisi voida luottaa siihen, että työnantajan edustaja tuntee asianmukaisen sopimuksen ja toimii sen mukaan. Valitettavasti näin ei kaikissa tapauksissa ole, osin vanhojen käytäntöjen vuoksi. Sekin on selvinnyt, ettei free-työntekijä aina edes tiedä millä sopimuksella työtään tekee. FAO voi tarvittaessa lisätä koulutuksia työsopimusasioista, jotta Yhtyneet-sopimuksella työtään tekeville freelancereille saadaan asialliset, sopimuksen mukaiset korvaukset.

Yhtyneet-sopimuksen palkkioryhmien koodit löytyvät palkkalaskelmasta. Ne on syytä tarkistaa säännöllisesti ja tarvittaessa huomauttaa työnantajan edustajalle, mikäli summissa tai palkkioryhmän valinnassa on korjattavaa.

Ja hei – FAOn eli oman ammattiosastosi vuosikokous on ihan just! Ilmoittaudu ajoissa, tule mukaan ja kuule, miten voit vaikuttaa omaan ja muiden freelancereiden tilanteeseen.

Kokous pidetään perjantaina 25.3.2022 klo 18 Hotelli Helkassa, Pohjoinen Rautatiekatu 23, Helsinki. Kokouksen jälkeen osallistujille on tarjolla perinteisesti illallinen. Pitkämatkalaisille korvataan kohtuulliset matkakulut ja tarvittaessa yöpyminen.

Kutsu löytyy esimerkiksi FAOn kotisivuilta ja Fb-sivulta. Ilmoittautumiset yhdistyksen sihteerille 16.3. mennessä, aaki(at)vihavainen.com.

 https://fao.fi/faon-vuosikokous-perjantaina-25-3-2022/

Nähdään ja kuullaan!

Ystävällisesti

Aune Waronen

aune.waronen(at)gmail.com

040 5641090

Scroll to Top