Ota kantaa FAOn strategiaan!

FAOn hallitus kokoontui miettimään FAOn strategiaa 23. syyskuuta.
Strategiaa mietittiin klassisen SWOT-analyysin pohjalta: mitkä ovat FAOn
vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Tästä edettiin miettimään
FAOn visiota, tehtävää ja tavoitteita. Lopuksi mietittiin konkreettisia
toimenpiteitä FAOn strategian toteuttamiseksi.

FAOn hallitus haluaa avata yhden päivän aivoriihen tulokset
jäsenistölle. Hallitus pyytää jäsenistöä ottamaan kantaa ja kehittämään
edelleen FAOn strategiaa. Kommentteja pyydetään vuoden loppuun mennssä.
Palautteen voi osoittaa puheenjohtajalle sähköpostiosoitteeseen
kirsimattila@kolumbus.fi (huomaathan, että etu- ja sukunimen väissä ei
ole pistettä).

FAOn SWOT-analyysi syksy 2016

Vahvuudet

* Pieni mutta ketterä
* Eri alojen ihmiset, koko kenttä hallussa
* Paljon kokemusta, joukossa päähän potkittuja
* Yhteishenki
* Oma-aloitteisuus
* Ajassa kiinni – muutoksen seuraaminen luontevaa
* Motivoitunut hallitus
* Sitoutunut porukka
* Vahva johto (hallitus, puheenjohtaja, luottamusmies)
* Opiskelijat ovat osa free-porukkaa
* Hyvät yhteydet liittoon ja muihin ryhmii
* Yhtyneet–työehtosopimus koskee Ylessä työskenteleviä freelancereita
* Freelancereilla on kaksi yhdistystä (FAO ja SFJ), mahdollisuus yhteistyöhön

Heikkoudet

* Pieni ja siksi heikko: Onko meillä neuvotteluvoimaa, kun meitä on niin vähän?
* Kirjava porukka, vrt. kääntäjät ja toimittajat eivät välttämättä tunne toistensa asioita
* Asioiden käsittely vie aikaa
* Jäsenen kynnys ottaa yhteyttä korkea
* Huonot yhteydet kenttään; parantamisen varaa on
* Aktiiviset nuoret puuttuvat
* Liittyminen on vaikeata
* Jäsenmaksun määräytyminen epäselvä
* Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa takkuaa: parantamisen varaa on!
* Jäsenistössä on paljon niitä, joita työehtosopimus ei koske
* Freelancerit ovat kahdessa eri yhdistyksessä
* TeMen työehtosopimus heikostitunnettu ja vähän käytetty (monet tv-tuotantofirmat eivät kuulu työnantajaliittoon, eivätkä siksi noudata sopimusta)

Mahdollisuudet

* Maailman tilanne ajaa kaikki freelancereiksi
* Meneillään oleva työelämän murros: mahdollisuus uudistua ja saada uusia jäseniä
* Jos ja kun meitä on paljon, meillä on neuvotteluvoimaa
* Ajassa kiinni
* Yhteistyö eri yhdistysten kesken
* Kopioston jäsenistöstä valtaosa friikkuja
* Mahdollisuus luoda toimintamalleja
* Mahdollisuus töiden lisäämiseen
* Jäsenistö voidaan tavoittaa:
* TES- ja tekijänoikeuskoulutus: tietoisuuden ja hyvien toimintamallien lisääminen
* Tehdään tehtäväluettelo, luodaan hyvät käytännöt
* Jäsenistölle avataan FAOn luottamushenkilöiden tehtävänkuvat
* Määräaikaiset ja tuntityöntekijät saadaan mukaan toimintaan
* Jäsenistön kuunteleminen: Kysely FAOn tärkeimmistä tehtävistä

Uhat

* Ei neuvottelupartneri, ei pääsyä neuvottelupöytään
* Koelaboratorio; mitä kaikkea ihmisille voi työelämässä tehdä?
* Liikatarjonta dumppaa palkkiot
* Mediatalot sanelevat palkkiot, freelancerilla ei neuvottelumahdollisuutta
* Harjoittelijatyö on ilmaista
* Ilmaistyö lisääntyy: työnäytteet, kansalaisjournalismi
* Ei lakkovoimaa
* Tekijänoikeusosaaminen harvoissa käsissä
* TES-osaaminen harvoissa käsissä
* Nuoret eivät löydä meitä
* Määräaikaiset ja tuntityöntekijät; voi aiheuttaa ristiriitaa YOT:n kanssa, koska viemme heidän jäsenensä
* Kaikki toiminta kiinni muutamasta avainhenkilöstä
* Jäsenkato
* Jäsenistö ei koe hyötyvänsä FAOsta

FAON VISIO TYÖELÄMÄSTÄ (Millainen työelämän pitäisi olla FAOn näkökulmasta?)

* Turvallinen, vapaa
* Tasa-arvoinen – päätöksenteossa, taloudellisesti, työpaikoilla
* Freelancereiden ja itsensätyöllistäjien asema yhdenvertaiseksi vakinaisten kanssa
* Ennustettavuus, tieto siitä, mistä töitä tulee ja minkä verran
* Sosiaaliturva samalle tasolle kuin vakityösuhteessa olevilla
* Työturvallisuus
* Freelancereilla paljon erilaisia, mielekkäitä, heidän haluamiaan työmahdollisuuksia, itsensä toteuttaminen työssä mahdollista, työ tekee onnelliseksi.
* Parempi palkka kuin vakinaisilla, koska työelämä ei kuitenkaan ikinä voi olla samalla tavalla turvattua ja ennustettavaa kuin vakinaisessa työsuhteessa olevilla

> FAOn visio on tasa-arvoinen ja turvallinen työelämä.

FAON TEHTÄVÄ (missio; olemassaolon oikeutus; mitä FAO tekee, jotta visiosta tulee totta?)

* Tukee ja auttaa freelancereita ja silpputyön tekijöitä työelämän myrskyissä ja tyrskyissä
* Neuvottelee parempia työehtoja freelancereille
* Pitää freelancereiden tilannetta, ongelmia ja toiveita esillä Journalistiliitossa
* Tekee yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa paremman työelämän ja parempien työehtojen eteen

> Työskentely paremman työelämän ja parempien työehtojen eteen.

FAON TAVOITTEET (Mitä konkreettisia muutoksia FAO ajaa?)

* Yhtyneet-palkkiotason nostaminen (vrt. vakinaisten työt, TES-neuvottelut)
* Isompi osa töistä reilujen työehtojen piiriin (TeMe-TES yleisesti käyttöön; Yhtyneet-TES laajemmaksi)
* Eri tuotantoyhtiöiden palkkiopolitiikan selvittäminen (tiedon saanti vaikeaa…)
* Hintaneuvottelut, pääsy neuvottelupöytiin + yksittäisten jäsenten neuvonta
* Selvitetään, miten turvaa vakuutuksista (mm. Pohjoismainen komitea tutkii)
* Yhtyneet- freelancereiden työterveyshuollon järjestäminen (TES-neuvottelut)
* Journalistiliiton osuuskunnan työterveyshuolto järjestettävä

> Palkkiotason nostaminen sekä parempi työterveyshuolto ja sosiaaliturva kaikille freelancereille, silpputyön tekijöille ja muille itsensä työllistäjille.

KONKRETIA (Mitä tempauksia, koulutuksia, tekoja FAO tekee jo tulevan vuoden aikana?)

1. YHTYNEET-SOPIMUS

* Editoitu Yhtyneet-työehtosopimus tulee käyttöön 1.12.2016
* Myös uudet palkkiolomakkeet lanseerattu

> Hyvä syy järjestää Sovittu juttu –kampanja.

A) Ylen tuottajille suunnattu koulutus, tiedotus, yhteydenpito

* Yhteistyö Ylen (HR-tiimi + Ylen HR-päällikkö Sami Toiviainen) kanssa
* Koulutustyöryhmä (luottamusmies Ingrid, puheenjohtaja Kirsi, Ylen HR-lakimies Sami Toiviainen; SJL:n työehtoasiamies Maija Raninen mukana ”ulkojäsenenä” eli saa tiedon sovituista asioista ja konsultoi FAOa) vastaa koulutuksen suunnittelusta,
* YLE kouluttaa tuottajia, FAO mukana kouluttamassa ja kysymässä tuottajilta, miten Journalistiliitto voi auttaa Yhtyneet-sopimuksen käytössä/tulkitsemisessa

B) Jäsenistölle suunnattu koulutus:

1) Tehdään postituskampanja

* Journalistiliitto huolehtii editoidun Yhtyneet-sopimuksen painatuksesta marraskuun aikana
* Viikolla 47 TESsin postitustalkoot RTTL:n toimistolla, mukaan TESsin lisäksi saatekirje, postikortti ja ilmapallo (mahdollisesti myös tulostettu palkkiolomake)

2) Tiedotetaan editoidusta TESsistä sähköisesti (sähköposti, Facebook, kotisivut)

* Sähköistä tiedotusta varten Tiina tekee animaation, Kirsi ottaa yhteyttä Journalistiliittoon Nina Porraan ja kysyy Ninalta, voisiko FAOn video olla osa Ninan puuhaamaa SJL:n video-hanketta ja saada siten tukea liitosta

2. MOBIILIVIDEOKOULUTUS

* Hanna ehdottaa jäsenistölle mobiilivideokoulutusta, puoli päivää esim. 9-12 tai 13-16
* Järjestetään keväällä 2017

3. NETTITYÖRYHMÄ

* On osa seuraavien TES-neuvotteluiden valmistelua
* Päätetään kokoonpanosta hallituksen kokouksessa
* Aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa

> HUOM on perustettava myös toinen työryhmä TES-neuvotteluja valmistelemaan; työryhmä, joka tekee laskelmia Yhtyneet-työn palkkiotasosta ja valmistelee näin perusteluja palkkiotason nostamiseksi

4. VUOSIKELLO

* Ennustettavuus ja valmistautuminen tulevaan

5. YRITTÄJÄT

* Strategia-päivä ei ehtinyt käsitellä yrittäjien tilannetta ja sitä, mitä FAO pystyy yrittäjille tarjoamaan
* Hallituksen kokouksessa mietitään esim. oman työryhmän perustamista tai käsitellään toimenpiteet muuten

Scroll to Top