Jakaantuko Suomi? -ohjelman apurahahaku on käynnissä

Koneen Säätiön Jakaantuuko Suomi? -ohjelman tavoitteena on lisätä ymmärrystä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja eriarvoisuudesta. Säätiö rahoittaa toimittajien ja tutkijoiden yhteishankkeita, jotka pureutuvat eriarvoisuuteen ja sen käsittelyyn yhteiskunnassa, eli voivat tehdä teemaan liittyvää tutkimusta ja tuoda tutkimuksen tuloksia julkisuuteen. Tavoitteena on paljastaa mekanismeja ja vaikutusyhteyksiä esimerkiksi tulojen, terveyden, työelämään osallistumisen, koulutuksen, vähemmistöjen oikeuksien tai ympäristökysymysten välillä. Suuressa mittakaavassa tavoitteena on pureutua suomalaisen hyvinvointivaltion onnistumisen tai epäonnistumisen syihin.

Neljäs apurahahaku on nyt menossa ja kestää 15.3. saakka. Lisätietoa hakemisesta löytyy ohjelman kotisivuilta: http://www.koneensaatio.fi/fi/apurahat/suunnatut/jakautuuko-suomi/.

Scroll to Top