Freelancerien käyttöoikeuksia supistetaan Ylellä – Arkistopalvelu säilyy

YLE tiukentaa sääntöjään työasemien käytössä ja supistaa samalla freelancerien käyttöoikeuksia. Tämänhetkisen tiedon mukaan freelancereilta lähtee oikeus muun muassa arkistomateriaalin käyttöön. Uusi työasema- ja käyttöoikeuspolitiikka muuttuu marraskuussa.

Uusien sääntöjen mukaan jokaisella yleläisellä voi olla kerrallaan vain yksi henkilökohtainen työasema, ja jokaiselle työntekijälle, sijaiselle ja harjoittelijalle tilataan oma työasema. Mikäli työntekijä on poissa työtehtävistään yli kolme kuukautta, tulee työasema palauttaa IT-tukeen. Käytöstä poistettavat työasemat palautetaan aina IT-tukeen eikä niitä saa luovuttaa, lahjoittaa tai myydä. Korvaavan työaseman saa vanhaa työasema vastaan.

Kaikki työasemat tilataan sähköisesti Tiksu-järjestelmän kautta. Esimies puoltaa tilauksen, joka etenee vielä ICTT:n hyväksyttäväksi. Yhteiskäyttöisille työasemille sekä produktioiden ja tapahtumien työasemille nimetään yleläinen vastuuhenkilö. Jos vastuuhenkilö siirtyy muihin tehtäviin, työasemalle nimetään uusi vastuuhenkilö.

Ylen ICTT-päällikön Maarit Waskilampi-Kuikan mukaan tele-laitteita ja liittymiä läpikäydään, jotta säästöjä syntyisi muilla tavoin kuin henkilöstöä vähentämällä.

– Työasemapolitiikkaa uudistetaan, sillä työasemien kohdalla on ollut valitettavaa hävikkiä. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että kun työntekijä on lähtenyt eläkkeelle, hänelle on väärin lahjoitettu toimiva työasema, jonka olisi voinut luovuttaa uudelle työntekijälle, Waskilampi-Kuikka kertoo.

– Freelancereiden kohdalla taas on käynyt ilmi, että kaikissa tapauksissa freelancereilla ei ole ollut yleläistä vastuuhenkilöä, joka olisi huolehtinut muun muassa siitä, että koneet olisi saatu huoltoon. Osa Yle-verkossa olleista Ylen koneista ei myöskään ole tullut kyllin usein verkkoon, jotta niihin olisi tehty ajantasaiset tietoturva- ja ohjelmapäivitykset.

Freelancerien ensisijainen vaihtoehto jatkossa on omassa koneessa oleva virtualinen VDI-ympäristö. Mikäli VDI-palvelu ei riitä työtehtävien suorittamiseen, freelancer saa työaseman, jossa on ext-muotoinen tunnus.

Freelancerilla täytyy jatkossa olla myös yleläinen vastuuhenkilö, joka huolehtii koneiden huoltamisesta.

Arkiston käyttöoikeus poistuu

Tuoreimpien tietojen mukaan uusilta External-tunnuksilta poistuu käyttöoikeus arkistojärjestelmään BRS. ICTT-päälikkö Maarit Waskilampi-Kuikka kuitenkin totesi, että freelancerit voivat jatkossakin saada käyttöoikeudet Yleisradion BRS-järjestelmään.

Muita katovia oikeuksia ovat Delta, IHTY, Laitark2, Proceedo, Travel, YleDW ja Noora, joka poistuu käytöstä kotonaan.

Juttua muokattu 4.11. Tieto freelancereiden jatkosta saada käyttää BRS-arkistopalvelua päivitetty.

Scroll to Top