Uusi lomake helpottamaan sopimusten tekoa!

Freelancereiden sopimusten teossa on ollut usein hankaluuksia, kun työn moninaisuus ja sirpaleisuus pääsee yllättämään ja koko tehtävään vaadittavaa prosessia ei ole riittävän tarkoin selvitetty yhdessä työnantajan kanssa etukäteen. Nyt tilanteeseen on tulossa parannus!

FAOn työryhmä yhdessä Journalistiliiton juristien kanssa on laatinut kolme lomaketta, eräänlaisia ”työmääräyksiä”. Radion ja TV:n ”Yhtyneet”- sopimuksen piirissä työskenteleville on omat lomakkeensa, yrittäjäfreelancereille omansa. Niiden tarkoitus on palvella myös toista osapuolta, tuottajia.

Lomakkeessa kartoitetaan työtehtävät vaatimuksineen ja lisineen etukäteen mahdollisimman tarkoin. Niitä voi käyttää myös muistilistoina tilanteessa, jossa esim. tekee tarjousta työtehtävästä.

Lomakkeet ovat ladattavissa RTTL:n /FAOn sivuilta. Ensimmäinen vuosi on koekäyttöaikaa, ja käyttäjien palaute luetaan tarkkaan ja lomakkeiden kehittely jatkuu.

Lataa lomakkeet edunvalvonta sivulta

Palautetta voi antaa RTTL:n asiamiehen Pirjo Munckin kautta: pirjo.munck@yle.fi

Scroll to Top